Merchandising

Helen Sevard je takođe komunikacija!

Postavljanje salona pomoću atraktivnih i praktičnih komunikacionih alata je važno za bolje poboljšanje proizvoda i ponuđenih usluga. Saznajte našu ponudu i kontaktirajte nas za više informacija